Insändare

Stopp min kropp (eller åtminstone min profilbild)

 ”Anna Whitlocks gymnasium välkomnar dig till en varm, kreativ, modern och modig skola. Här drivs vi av energin och tilltron till allas möjligheter att göra skillnad.”

Som ni kanske vet har skolan kommit ut med nya riktlinjer för våra framtida distansdagar. Riktlinjerna är att elever ska ha kamera igång under lektionstid och att alla ska byta sina profilbilder och lägga till en bild där vi ser ”professionella” ut. Detta kommer från vår skolas ledning, en ledning som vill främja individen och pionjären inom oss. Men hur ska vår inre pionjär, vår kreativitet och våra individuella tankar främjas när en av dessa riktlinjer aktivt kränker dem. Riktlinjen jag syftar på är den om att alla på skolan måste byta sin profilbild till en där du ser ”professionell” ut, alltså inga ”roliga figurer”. Syftet för detta påstår ledningen är för att lärare enklare ska kunna identifiera oss elever.

Jag vet inte hur du som läser känner, men jag personligen känner inte att min kreativitet välkomnas när min profilbild beskrivs som oprofessionell. Vi elever har suttit hemma, saknat kontakt och helt enkelt mått skit i månader och nu tycker skolan att det är viktigt att elever ska visa sig professionella. I ett samhälle och en skola som ska lyfta fram individen och dennes inflytande, speciellt hos unga, är det här helt fel budskap som förs fram för eleverna. Deras egen vilja, kreativitet och personlighet censureras i och med denna riktlinje. När vi inte kan vara på plats i skolan är det få stunder där vi får uttrycka oss, men vår profilbild var i alla fall en liten grej som kunde lysa upp alla sega teams-möten. Digitala möten behöver få vara mänskliga, uppmuntra till mångfald och olika nyanser som gör att vi blir människor för varandra. Hur vi uttrycker våra nyanser i sociala medier är något VI har växt upp med, något som VI kan mer om än tidigare generationer. Här behöver lärare och ledning lyssna på oss för vi har kunskapen. 

Jag har därför haft kontakt med skolans elevkår och frågat om dom har blivit involverade i beslutet. Har skolan valt att främja elevdemokrati och frågat elevkåren innan om vad dom tycker om beslutet? Nej. Frågor som rör elever väldigt personligt bör lyftas i samverkan mellan ledning och elever. Det krävs en kommunikation för att skolan ska leva upp till sitt budskap om att vår skola är en varm, modern och modig skola. Genom att utesluta elevkåren i beslutet om profilbilds ändring, visar skolan att våra åsikter och tankar inte är viktiga, inte när det är viktigt för oss i alla fall. 

Skolans argument för att rättfärdiga profilbilds-bytet, är att lärare ska kunna identifiera elever. Detta stämmer inte och är inte relevant då en annan av det nya riktlinjerna är att ha på sin kamera. Om alla elever har på sin kamera ser man direkt vem det är och idén med att byta profilbild är helt onödig.  Även innan denna riktlinje infördes kunde lärare identifiera elever eftersom ens namn står klart och tydligt i varje ruta. Elevens egen profilbild kanske dessutom kan hjälpa lärare att ännu mer särskilja vem personen är då det visar en del av deras personlighet, vem dom är och inte bara ett tomt leende som tvingats fram för att någon högre uppsatt sa att de måste det.

Att använda ordet ”professionellt”, är det verkligen ordet som bör användas i ett sammanhang där vi ska lära? Elever och lärare ska kunna ha ett utbyte och en kommunikation i en miljö som tillåter kreativitet och nyfikenhet. Nyfikenhet och kreativitet är otroligt viktiga egenskaper för att ta in information och för att fånga elevens intresse för att fortsätta vilja lära. När jag sökte till Anna Whitlocks gymnasium, sökte jag för att (precis som skolan själv uttrycker) mina idéer, min personlighet och min kreativitet skulle få ta plats. Jag och alla andra på skolan skulle få ett utrymme där vi kan får vara vi, där vår personlighet ska främjas istället för att censureras och tystas ner. Att ta bort detta uttryck är ett steg bakåt i den utveckling Anna Whitlocks gymnasium påstår sig vilja frambringa. 

Insändare: Miranda Balic

Bild: Simon Hamreby

By

Read More

× Close

Pin It on Pinterest